Brak higieny i zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabiegów kosmetycznych to realne zagrożenie wieloma chorobami. Œwiadomi tych zagrożeń, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, świadczymy zabiegi z zachowaniem najwyższych standardów higieniczno-sanitarnych.

Sterylizacja w autoklawie

Nasz salon wyposażony jest w najnowszej generacji autoklaw klasy B, umożliwiający sterylizację narzędzi płaskich, wypukłych, materiałów i gumy. Autoklawy tego typu są używane w szpitalach i innych jednostkach służby zdrowia.

Dodatkowo wszystkie narzędzia są pakowane w aseptyczne pakiety, pozwalające utrzymać sterylność do 0,5 roku. Przed zabiegiem narzędzia są rozpakowywane bezpośrednio przy kliencie, by mogli mieć Państwo pewność zachowania zasad higieny.